Om oss

Om Carlstedt & Lindh

Vi är en mindre revisionsbyrå med hög personlig service och engagemang. Vi sätter alltid kunden i fokus och vårt mål är att skapa en god kundkontakt där du ska känna att vi är till för att hjälpa dig.

På Carlstedt & Lindh AB kombinerar vi revisorsrollen med rådgivning. Utöver att utföra den revision som leder fram till en revisionsberättelse försöker vi på Carlstedt & Lindh AB att leva upp till ambitionen att vara mer än en revisionsbyrå. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på kundens situation och behov. Naturligtvis ska vi genom revisionen bidra till att redovisningen sköts ordentligt, att alla lagar följs och att företagen drivs professionellt. Samtidigt vet vi att det våra kunder uppskattar mest är att vi också är rådgivare och fungerar som bollplank.

Bolaget startade 2005 och ägs idag av Maria Carlstedt, Bo Lindh och Rikard Moosberg som alla är auktoriserade revisorer med mångårig erfarenhet inom revision och rådgivning.

Vi har vårt huvudkontor i Södertälje och har en filial i Gnesta.

Medarbetare

Bo Lindh

Auktoriserad revisor

Maria Carlstedt

Auktoriserad revisor

Rikard Moosberg

Auktoriserad revisor

Mia Eriksson

Redovisningskonsult

Susanne Granstam

Redovisningskonsult

Sanna Hurme

Redovisningskonsult

Anders Hedström

Revisor

Nancy Yousef

Revisorsassistent

Nils Pettersson

Revisor